Heeft u vragen ?

edu-care-zorg-image-3

Dagbesteding

Bent u op zoek naar een zinvolle en leuke invulling van uw dag? Wij bieden verschillende activiteiten aan, zowel binnen als buiten.
Wij zijn gehuisvest midden op een mooie plein, bij mooi weer kunt u van het weer genieten.
Stichting Edu-care biedt dagbestedingsactiviteiten waarbij we onderscheid maken in dagopvang, dagverzorging en dagbehandeling.

Dagbesteding bij Stichting Edu-Care biedt begeleiding voor één of meer dagdelen per week. Afname is afhankelijk van uw indicatie.
Het aantal deelnemers per groep kan variëren tot ongeveer 10 personen per dag. De medewerkers houden zoveel mogelijk rekening met de wensen en behoeften van de individuele cliënt.
Activiteiten worden afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënten. Het bevorderen van het onderlinge contact door de vele soorten van activiteiten is een belangrijk onderdeel.

Activiteiten algemeen

Bij de activiteiten die worden aangeboden wordt rekening gehouden met de samenstelling van de groep, de achtergrond en de interesses van de cliënten. Speciale aandacht wordt geschonken aan het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënten en het behouden van aanwezige vaardigheden.

Hieronder een aantal activiteiten benoemd:

Handvaardigheid

bespreken van onderwerpen uit het nieuws
activiteiten gericht op geheugentraining
diverse kook- en bakactiviteiten: samen koken en natuurlijk samen eten
activiteiten gericht op bewegen voor ouderen
voorlichting gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen
cursussen gericht op zelfredzaamheid, zoals weerbaarheids-trainingen, budgettering, computerlessen
activiteiten gericht op maatschappelijke participatie: bezoek musea, activiteiten in combinatie met andere organisaties

Activiteiten “onzichtbare groep”

Migrante ouderen maken niet of nauwelijks gebruik van reguliere zorgvoorzieningen. Taalbarrières, cultuurbarrières en onbekendheid met
het zorgsysteem zijn vaak de oorzaak dat allochtone ouderen nog weinig beroep doen op zorg en welzijnsdiensten. Onze projecten zijn laagdrempelig, voelen vertrouwd aan
en functioneren als een plek waar zij hun verhalen kwijt kunnen. De medewerkers spreken de taal en zijn bekend met de cultuur, waardoor er geen taal- en cultuurbarrières zijn
en de omgang met elkaar in een herkenbare en vertrouwde omgeving plaats vindt. Deze nieuwe contacten met leeftijdsgenoten verminderen het sociaal isolement van de ouderen.
De behoefte aan activiteiten wordt door de deelnemers aangegeven.

Hieronder een aantal activiteiten benoemd:

Het bereiden en gezamenlijk eten van de maaltijden is een middel om elkaar te ontmoeten en in gesprek te raken.
Sportactiviteiten
Voorlichting/informatie geven aan de deelnemer met betrekking tot diverse vraagstukken

Activiteiten kwetsbare groep

Heeft u als Zorginstelling cliënten met verslavingen en problematisch gedrag?
Wilt u dat wij als onderaannemer dagactiviteiten aan deze groep aanbieden? http://casinospellen.slimmestart.nl
Dat is mogelijk, wij hebben professionele mensen in dienst die passende activiteiten kunnen bieden.
Hierbij kunt u denken aan sportactiviteiten, persoonlijke gesprekken en voorlichtingen die de zelfredzaamheid vergroten