Met vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking kunt u in eerste instantie terecht bij onze functionaris gegevensbescherming. Komt u er niet uit? Dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de klachten- en geschillencommissie van coöperatie Er Is Iets Misgegaan.